• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start PROJEKTY UNIJNE Infrastruktura ochrony Zdrowia RPO WM 2014-2020
Infrastruktura Ochrony Zdrowia RPO WM 2010-2020

Realizacja projektu

Email Drukuj
Logo_mazowsze
Dzięki wsparciu z UE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach zakupił specjalistyczną aparaturę medyczną.

W ramach projektu .pt. ,, Zwiększenie dostępu do usług medycznych z zakresu kardiologii oraz układu kostno-stawowo-mięśniowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach, powiat Łosicki, województwo mazowieckie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 został zakupiony wysokospecjalistyczny tomograf komputerowy do pracowni tomografii komputerowej oraz holter do Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Zakupiony tomograf komputerowy umożliwia uzyskanie min. 32 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, posiadający detektor 16 rzędowy. Dzięki niezwykłej precyzji aparat doskonale sprawdza się w diagnozowaniu schorzeń onkologicznych, neurologicznych, ortopedycznych oraz kardiologicznych. Aparat posłuży przede wszystkim diagnostyce i leczeniu nowotworów oraz innych schorzeń.   Tomograf komputerowy jest wyposażony w wiele aplikacji poprawiającej jakość obrazu i badań. Bardzo istotny jest fakt, iż dawka negatywnego promieniowania rentgenowskiego została znacznie zmniejszona w tym aparacie.

Dodatkowo w pracowni tomografii komputerowej zostały wykonane prace remontowe w tym naprawa podłogi, wymiana wykładziny podłogowej, malowanie ścian pracowni, wykonanie tablicy rozdzielczej.

Zastosowane w tomografie komputerowym nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na skrócenie czasu trwania badania.


Poniżej zdjęcia z realizacji projektu:
 

Wsparcie z UE dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Email Drukuj

Logo_mazowsze

Dzięki wsparciu z UE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach zakupi specjalistyczną aparaturę medyczną.

W dniu 05.11.2020 r. w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych reprezentowanym przez p.o. Dyrektora MJWPU Mariusza Frankowskiego a Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach - Grażyną Podlipniak-Sobczyńską.

Szpital otrzymał unijne dofinansowanie w ramach w projektu pt.,, Zwiększenie dostępu do usług medycznych z zakresu kardiologii oraz układu kostno-stawowo-mięśniowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach, powiat Łosicki, województwo mazowieckie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu: 1002296,79 PLN

Dofinansowanie UE - 512 168,80 PLN

 

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt medyczny: wysokiej klasy tomograf komputerowy do pracowni tomografii komputerowej oraz Holter do POZ (Przechodni Opieki Zdrowotnej).

 

Cel główny projektu:

- poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej w zakresie chorób nowotworowych, układu krążenia oraz układu kostno-stawowego i mięśniowego na terenie powiatu łosickiego.

Cele szczegółowe projektu:

- wzrost dostępności specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, układu krążenia oraz układu kostno-stawowego i mięśniowego w ramach SPZOZ w Łosicach

- poprawa jakości świadczeń medycznych z zakresu onkologii i kardiologii.

 


Dane kontaktowe

Biuletyn Informacji publicznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31

Rejestracja ogólna: Tel. 572 034 141, (83) 359-11-10

Przychodnia POZ : Tel. 515 676 617, (83) 359-11-53

Sekretariat: Tel. (83) 359-11-56, Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”