• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
Roboty Rehabilitacyjne

Zadanie dofinansowano z państwowych funduszy celowych

Email Drukuj
znaki_strona_www
Zadanie  dofinansowano  z państwowych  funduszy  celowych
Nazwa funduszu: Fundusz Medyczny Subfundusz terapeutyczno-innowacyjny
Nazwa zadania: Doposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego w sprzęt robotyczny.
Dofinansowanie  496 600,00 zł
Całkowita wartość 500 000,00 zł
Głównym zadaniem  jest  na wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji poprzez zakup urządzeń robotycznych.
Miejsce zainstalowania sprzętu robotycznego : Oddział Rehabilitacji Dziennej
Tablica_rehabilitacja
 

Dotacja na urządzenia robotyczne do rehabilitacji

Email Drukuj

znaki_strona_www

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach podpisał umowę w dniu 30.10.2023 r. ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia na zadanie polegające na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji ze środków subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego w ramach Funduszu Medycznego.

 

Szpital w ramach dotacji celowej zakupi urządzenia robotyczne do rehabilitacji:

  1. Stacjonarny robot rehabilitacyjny do kończyn dolnych 1 szt.
  2. Stacjonarny robot rehabilitacyjny do kończyn górnych – 1 szt.

Na wyżej wymieniony sprzęt medyczny szpital otrzyma środki w wysokości 500 000,00 zł.

 


Dane kontaktowe

Biuletyn Informacji publicznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31

Rejestracja ogólna: Tel. 572 034 141, (83) 359-11-10

Przychodnia POZ : Tel. 515 676 617, (83) 359-11-53

Sekretariat: Tel. (83) 359-11-56, Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”