• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start DLA PACJENTA
Dla Pacjenta

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji (EODD)

Email Drukuj

 

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji jest organizowany przez Radę Europy corocznie od 1996 r. w różnych krajach Europy. Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarność z chorymi oczekującymi na przeszczep.

 

https://eodd2022.eu/

 

Oficjalne rozpoczęcie projektu

Email Drukuj

unia__pl_by_ua3

Oficjalne rozpoczęcie projektu ,,Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie transgranicznym"


W dniach 18 – 19 lipca 2019 roku w Brześciu odbyło się pierwsze robocze spotkanie rozpocznające realizację projektu pt. ,,Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie transgranicznym’’ w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.
W konferencji  udział wzięli przedstawiciele obu podmiotów w tym dyrektorzy i pracownicy szpitali, zaproszeni goście dyrektorzy ze szpitala z Mińska, koordynatorzy i eksperci  związani  z realizacją projektu. 

W ramach spotkania odbyła się konferencja  poświęcona  projektowi, na której szczegółowo omówiono cele projektu, których realizacja doprowadzi do ich osiągnięcia. Przyjęto  harmonogram prac oraz ustalono terminarz kolejnych spotkań. Kolejne spotkanie  zaplanowano w październiku bieżącego roku  w szpitalu w Łosicach. 
W dniu 19 lipca 2019 roku wszyscy uczestnicy spotkania roboczego  udali się do Brzeskiego dziecięcego szpitala pediatrycznego celem zapoznania się organizacją i strukturą szpitala.  

Całkowity budżet projektu wynosi 952 621,80 euro, z czego dotacja z Unii Europejskiej wynosi 857 359,62 euro. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnej aparatury medycznej,  zakup nowoczesnej karetki z pełnym wyposażeniem, zostanie dokonany remont pomieszczeń  instalacji  tlenowej, a także  zakupiona zostanie  nowa  instalacja tlenowa. 


Projekt zakłada trzy główne cele:

1. Wzmocnienie zasobów materialnych i technicznych oraz kwalifikacji personelu medycznego w celu rozszerzenia zakresu świadczonych usług.

2. Rozwój systemu wolontariatu i wsparcie krewnych w oddziałach opieki paliatywnej

3. Wprowadzenie nowoczesnych metod promowania zdrowego stylu życia jako ważnego narzędzia do  zmniejszenia j częstości występowania zachorowań.

 

 

loga_szpitale


www.bdob.brest.by                          www.spzozlosice.pl

 

Przewodnik - Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu

Email Drukuj

mazowsze_logo
 Przewodnik  - Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu

PRZEWODNIK


 

Projekty współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Email Drukuj

wfos__oswietlenie

 

 

 

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

 

 

 

wfos_makrowfos_makro_dotacja

 

 

Internet bez Barier

Email Drukuj

Wzorując się na dyrektywie eEurope 2002 stworzyliśmy dla Państwa stronę internetową spełniającą europejskie standardy dostępności dla użytkowników niepełnosprawnych.

Osoby niedowidzące mogą dostosować wygląd strony do swoich potrzeb.

Wystarczy kliknąć „A-” lub „A+” znajdującą się w prawym, górnym rogu ekranu, aby tekst odpowiednio zmniejszył się lub zwiększył. Aby tekst powrócił do standardowych rozmiarów należy kliknąć literę „A”.

Udostępniliśmy Państwu również możliwość wydruku treści bezpośrednio z poziomu strony, oraz powiadomienia znajomych o czytanej treści. Ikony umożliwiająca wydruk lub powiadomienie znajdują się w prawym górnym rogu czytanej treści.

 

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Email Drukuj

logo_unijne2

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

I.

Nazwa projektu: „Podniesienie jakości usług medycznych w SP ZOZ w Łosicach poprzez zakup tomografu komputerowego, modernizację i przystosowanie Jednostki do standardów Unii Europejskiej”

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach
Kwota wydatków kwalifikowanych           4.441.940,00 zł
EFRR                                                            3.775.649,00 zł
Projekt obejmuje modernizację budynku starej części Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach oraz zakup tomografu komputerowego.

Modernizacja budynku starej części Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach obejmuje roboty rozbiórkowe, budowlane i montażowe, remont sal chorych z wymianą podług drewnianych na wykładziny, wymianę instalacji grzewczej z blaszanej na aluminiową i zmianę systemu ogrzewania z parowego na wodny, wymianę instalacji elektrycznej, doprowadzenie instalacji tlenowych do sal chorych i gabinetów zabiegowych, wykonanie łącznika wraz z częściową przebudową dachu, wykonanie fundamentów pod windę i jej montaż, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych, zainstalowanie baterii słonecznych.

Ponadto projekt obejmuje zakup i montaż tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej.  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII -Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.1 - Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


II.
Nazwa projektu: „Informatyzacja świadczenia usług i przesyłania danych elektronicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach gwarancją na przyspieszenie e-rozwoju w regionie"
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach
Kwota wydatków kwalifikowanych         600.920,00 zł
EFRR                                                          510.782,00 zł
Projekt obejmuje zakup i wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego, zakup sprzętu komputerowego wraz z serwerem i oprogramowaniem, rozbudowę sieci teleinformatycznej oraz stworzenie interaktywnej strony internetowej placówki.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II - Przyśpieszenie e - rozwoju Mazowsza, Działania 2.2 Rozwój e – usług, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

Prace budowlane - zdjęcia

Prace przy informatyzacji - zdjęcia

Otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej - zdjecia

 

Tekst zamieszczony w grudniowym wydaniu Gazety Łosickiej - Nr 12/2010(178)

„Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach”

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej wdrożony został projekt związany z informatyzacją jednostki. Projekt pod nazwą „Informatyzacja świadczenia usług i przesyłania danych elektronicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach gwarancją na przyspieszenie e-rozwoju w regionie" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 600.920,00 zł, wsparcie z EFRR wynosi 510.782,00 zł. Projekt obejmował zakup i wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego, zakup sprzętu komputerowego wraz z serwerem i oprogramowaniem, rozbudowę sieci teleinformatycznej oraz stworzenie interaktywnej strony internetowej placówki.

Kiedy obejmowałem funkcję dyrektora, w szpitalu było zaledwie kilka starych komputerów ze zużytymi drukarkami, nie było sieci teleinformatycznej ani serwera, funkcjonował tylko jeden system informatyczny, który obsługiwał księgowości, kadry oraz płace, czyli tgz. część szarą. Pomimo trudnej sytuacji finansowej szpitala uznałem, iż należy wykorzystać możliwości jakie wówczas dawały programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Stosowny wniosek został złożony w 2008r. Zabezpieczone zostały również środki na wkład własny. Wniosek pomyślnie przeszedł wszystkie etapy oceny, a 29 kwietnia 2010 roku, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu – informuje Henryk Brodowski, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
Szpitalny system informatyczny to składający się z kilku programowych modułów system umożliwiający szybki przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami funkcjonującymi w szpitalu. Jego moduły zostały zainstalowane w izbie przyjęć, przychodni szpitalnej, oddziałach chirurgicznym, chorób wewnętrznych, dziecięcym, rehabilitacji, zakładzie opieki leczniczej, aptece szpitalnej i laboratorium oraz pozostałych komórek funkcjonujących w ramach szpitala.

Wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego nie byłoby możliwe bez budowy sieci teleinformatycznej, zakupu serwera wraz z oprogramowaniem, a także pozostałego sprzętu informatycznego. Zakupiono m.in. 40 stacji roboczych z systemem operacyjnym, 30 laserowych drukarek mono oraz 10 laserowych drukarek kolorowych. Sprzęt trafił na każdy oddział, do każdej poradni czy pracowni, tam gdzie praca bez niego był znacznie utrudniona lub zupełnie niemożliwa. Podczas wdrożenia szpitalnego systemu informatycznego, odbywały się także szkolenia w zakresie jego obsługi. Przeszkolonych zostało 170 osób, głównie z personelu medycznego, ale także pracownicy administracji szpitala. Dzięki pozyskanym środkom powstała również interaktywna strona internetowa szpitala umożliwiająca m.in. zdalną e – rejestrację pacjentów.

Szpitalny system informatyczny to standard, który funkcjonuje w każdym europejskim szpitalu. Pozwala on poprawić funkcjonowanie jednostki oraz usprawnić jej zarządzanie. Korzystają na tym pracownicy szpitala, którym ułatwia pracę oraz jego pacjenci, którzy mogą np. dokonać rejestracji w przychodni szpitalnej bez konieczności wychodzenia z domu. Wraz z zakończeniem wdrażania projektu, standard ten został osiągnięty również w naszym szpitalu – Starosta Łosicki Czesław Giziński.

 

 

Tekst zamieszczony w listopadowym wydaniu Gazety Łosickiej - Nr 11/2010(177)

"Łosicki szpital Mazowiecką Firmą Roku"

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach trwają prace związane z modernizacją budynku starej jego części.
Modernizacja budynku starej części szpitala realizowana jest w ramach projektu pod nazwą „Podniesienie jakości usług medycznych w SP ZOZ w Łosicach poprzez zakup tomografu komputerowego, modernizację i przystosowanie Jednostki do standardów Unii Europejskiej”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 4.441.940,00 zł, a wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3.775.649,00 zł. Pozostała część dofinansowania pochodzi z budżetu Powiatu Łosickiego tj. 600.000,00zł
Prace obejmują roboty rozbiórkowe, budowlane i montażowe, remont sal chorych z wymianą podłóg drewnianych na wykładziny, wymianę instalacji grzewczej i zmianę systemu ogrzewania z parowego na wodny, wymianę instalacji elektrycznej, doprowadzenie instalacji tlenowych do sal chorych
i gabinetów zabiegowych, wykonanie łącznika wraz z częściową przebudową dachu, wykonanie fundamentów pod windę i jej montaż, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych oraz zainstalowanie baterii słonecznych.
Na ukończeniu są roboty budowlane, które obejmują prace na zewnątrz budynku. Obecnie trwają jeszcze prace związane w wykonaniem fundamentów pod windę. Jednocześnie jak informuje nas dyrektor Henryk Brodowski trwają pracę wewnątrz budynku, które przebiegają zgodnie z planem.
- Prace wewnątrz budynku to spore wyzwanie organizacyjne. Musimy zapewnić ciągłość pracy szpitala a jednocześnie umożliwić wykonawcy wykonywanie robót budowlanych zgodnie z planem. Prace odbywają się etapami. Kiedy rozpoczynamy remont kolejnego pomieszczenia, pacjenci są przenoszeni do sal nowej części budynku lub do wyremontowanych pomieszczeń.
- Używanie określenia tgz. „stara cześć szpitala” jest już tylko kwestią kilku najbliższych miesięcy, gdyż po zakończeniu modernizacji, trudno będzie rozpoznać, która część szpitala została wybudowana jako pierwsza – mówi Starosta Łosicki Czesław Giziński.
Prace modernizacyjne w szpitalu zakończą się w marcu 2011 roku. Obok zakupu tomografu komputerowego i otwarcia w dniu 29 października b.r. pracowni tomografii komputerowej, są one największą inwestycją realizowaną obecnie przez szpital.


Najwidoczniej jednak to nie wystarcza – mówi Starosta Czesław Giziński i inspiruje i pomaga, aby Szpital mógł skorzystać ze unijnych środków finansowych i nakłania do składania kolejnych projektów.
Zamiany jakie zachodzą w łosickim szpitalu zostały dostrzeżone także przez organizatorów VIII edycji konkursu Mazowiecka Firma Roku, którzy 23 października b.r. w kategorii medycyna, przyznali wyróżnienie „Mazowiecka Firma Roku 2010” dla łosickiego szpitala.
Głównym założeniem konkursu jest promocja tych przedsiębiorstw Warszawy i Mazowsza, które zarządzane w sposób nowoczesny reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom, osiągają dobre wyniki finansowe oraz kierują się zasadami etyki w prowadzeniu swojej działalności.

 

Tekst zamieszczony w Tygodniki Siedleckim - Nr 18/2011

"Od bankructwa do certyfikatu ISO"

Jeszcze kilka lat temu łosicki SPZOZ był na skraju bankructwa. Nikt nie spodziewał się, że placówka może wyjść na prostą. Obecnie łosicki SPZOZ nie tylko przynosi zyski. Jest nowy oddział rehabilitacyjny, odremontowano starą część szpitala, zakupiono tomograf. Łosicki SPZOZ otrzymał także certyfikat ISO.

W marcu 2008 roku starosta łosicki Czesław Giziński postanowił, iż dyrektorem SPZOZ w Łosicach będzie Henryk Brodowski. Przez niespełna pół roku nowy dyrektor dokonał spłaty wszelkich zobowiązań upadającego szpitala. To nie jedyny sukces H. Brodowskiego w zarządzaniu placówką. Dyrektor łosickiego SPZOZ rozwiązał wiele z najistotniejszych problemów, z jakim borykał się miejscowy szpital. Zatrudnił odpowiednią ilość lekarzy specjalistów. Przy bardzo dobrej współpracy z Zarządem Powiatu Łosickiego oraz Radą Powiatu w ciągu 5 miesięcy pełnienia funkcji dyrektora przeprowadził restrukturyzację i reorganizację SP ZOZ w Łosicach.

Henryk Brodowski nie spoczął na laurach. Postanowił, że łosicki szpital będzie się rozwijał. Pozyskano pieniądze na remont starej części szpitala i zakup nowego tomografu. Opinia o łosickim szpitalu poprawiała się z dnia na dzień. I dlatego Łosicki SPZOZ otrzymał wyróżnienie w VIII edycji konkursu Mazowiecka Firma Roku. Wyróżnienie, które przyznała Kapituła i organizatorzy udało się zdobyć dzięki dobrej opinii, jaką wystawili pacjenci szpitalowi. Dodatkową punktację od jury łosicki SPZOZ otrzymał za dobre zarządzanie firmą.

Szpital ma oddział wewnętrzny z 45 łóżkami, w tym trzyosobową salę intensywnego nadzoru. Poza oddziałem wewnętrznym w szpitalu łosickim jest także oddział rehabilitacji, ZOL oraz oddziały: chirurgiczny i dziecięcy.

Na projekt, którego celem była modernizacja i przystosowanie jednostki do standardów Unii Europejskiej oraz zakup tomografu komputerowego szpital pozyskał 4,5 mln zł. Dzięki tym pieniądzom udało się zaadoptować pomieszczenia pod pracownię tomografii komputerowej, zmodernizować stary budynek szpitala, gdzie zostały m.in. wykonane podjazdy dla niepełnosprawnych i zainstalowane baterie słoneczne.

Działania te mają na celu podniesienie standardów ochrony zdrowia, co wpisuje się zarówno w Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Rozwoju Lokalnego powiatu łosickiego. W wyniku realizacji projektu nastąpiło podniesienie poprawy funkcjonowania szpitala. Dodatkowo zaznaczyć należy, iż posiadanie własnej pracowni tomografii komputerowej umożliwiło przebadanie większej ilości pacjentów, a także skróciło okres oczekiwania na badanie i jego wyniki, co przy chorobach nowotworowych czy układzie krążenia ma niebagatelne znaczenie – stwierdza H. Brodowski.

Realizacja projektu rozpoczęła się już 2009 r. Oprócz remontu starej części szpitala, zakupu tomografu wprowadzono zapisy do lekarzy specjalistów przez internet. Informatyzacja łosickiego SPZOZ kosztowała 700 tys. zł, z czego 85 procent szpital pozyskał z funduszy europejskich.

Kolejnym sukcesem łosickiego SPZOZ jest uzyskanie certyfikat ISO 9001:2008 za wdrożenie systemu jakości. – Przygotowywaliśmy się ponad dziewięć miesięcy. Podczas audytu zewnętrznego sprawdzono, że wszystko u nas działa zgodnie z rozporządzeniami ministra zdrowia i standardami wyznaczonymi dla ochrony zdrowia – mówi H. Brodowski.

Po kontroli zewnętrznej, certyfikat jakości został wręczony 18 marca. Na dzień 7 maja 2011 roku planowana jest uroczystość zakończenia projektu unijnego „Podniesienie jakości usług medycznych w SP ZOZ w Łosicach poprzez zakup tomografu komputerowego, modernizację i przystosowanie jednostki do standardów Unii Europejskiej” i uroczyste wręczenie certyfikatu systemu jakości ISO 9001:2008.

 


Dane kontaktowe

Biuletyn Informacji publicznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31

Rejestracja ogólna: Tel. 572 034 141, (83) 359-11-10

Przychodnia POZ : Tel. 515 676 617, (83) 359-11-53

Sekretariat: Tel. (83) 359-11-56, Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”