Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji - Dostawa leków i produktów leczniczych

Drukuj
Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji - Dostawa leków i produktów leczniczych
Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (Ogłoszenie o zmówieniu .pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2021-05-0501251 Kb
Pobierz (SWZ.doc)SIWZ2021-05-0502170 Kb
Pobierz (Załącznik nr 1 do SWZ .xls)Załącznik nr 1 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy.2021-05-0503123 Kb
Pobierz (Załącznik nr 2 do SWZ Formularz oferty .doc)Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty 2021-05-050468 Kb
Pobierz (Załącznik nr  3 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw  do wykluczenia.doc)Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia2021-05-050573 Kb
Pobierz (Załącznik  nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc)Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu2021-05-050669 Kb
Pobierz (Załacznik nr  5 do SWZ Wzór umowy.doc)Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy2021-05-050754 Kb
Pobierz (Załącznik nr 6 SWZ - Oświadczenie w zakresie podmiotów należących do tej samej g)Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa 2021-05-050831 Kb
Pobierz (Pytania i odpowiedzi 1 .pdf)Pytania i odpowiedzi 12021-05-060992 Kb
Pobierz (Pytania i odpowiedzi 2.pdf)Pytania i odpowiedzi 2 2021-05-071048 Kb
Pobierz (Pytania i odpowiedzi 3-sig.pdf)Pytania i odpowiedzi 32021-05-1111363 Kb
Pobierz (Informacja  o kwocie  jaka  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf)Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2021-05-141240 Kb
Pobierz (Informacja z otwarcia -sig.pdf)Informacja z otwarcia 2021-05-1413350 Kb
Pobierz (Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej2021-05-3114282 Kb