• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start O NAS
O nas

O nas

Email Drukuj

szpital22    Misją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach jest zapewnienie pacjentom profesjonalnej i bezpiecznej opieki medycznej w zakresie kompleksowej  diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, pielęgnacji, profilaktyki oraz promowania zachowań zdrowotnych.
 W codziennych działaniach dążymy do zapewnienia jak najwyższego poziomu jakości  usług i obsługi pacjenta. Celem jest stworzenie nowoczesnej placówki ochrony zdrowia dostosowanej do potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, placówki otwartej na ewolucyjne zmiany.
Dla realizacji misji i zapewnienia bezpiecznej opieki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach zatrudnia odpowiednią liczbę wykwalifikowanych osób. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez osoby o udokumentowanych kwalifikacjach, odpowiednich do wykonywanych czynności.
Szpital dąży do wprowadzenia nowych procedur medycznych takich jak chirurgia naczyniowa, neurotraumatologia. W zakresie stosowania aparatury medycznej i racjonalnego jej wykorzystania Szpital dąży do kompleksowości w diagnostyce i leczeniu pacjenta w obrębie danego oddziału.    
Szpital posiada Akredytację Ministra Zdrowia, która potwierdza stosowanie w placówce wysokich standardów, wpływających na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Nie ustajemy w staraniach o dalszy rozwój, o podnoszenie jakości usług, kształcenie załogi.
Potwierdzeniem dynamicznego rozwoju naszego zakładu są otrzymywane podziękowania, wyróżnienia i certyfikaty.

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”