• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start KONTAKT Telefony
Telefony
Email Drukuj

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach
Centrala Tel. 83 357 32 31
Sekretariat Tel./Fax 83 357 26 42 

 
Oddziały i Zakłady
 
Jednostka Telefon wewnętrzny
   
Izba Przyjęć 14
 
Oddział Chorób Wewnętrznych
Gabinet Lekarski 18
Dyżurka Pielęgniarek 44
 
Oddział Chirurgii Ogólnej
Dyżurka Pielęgniarek 57
Dyżurka Lekarzy 23
Gabinet Anestezjologa 19
Blok Operacyjny
49
 
Oddział Dziecięcy
Dyżurka Lekarzy 54
Dyżurka Pielęgniarek 20

 
Oddział Rehabilitacji
Dyżurka Pielęgniarek 58
Ordynator Oddziału 59

 
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Dyżurka Pielęgniarek 60
Kierownik Zakładu 61
 

   
Apteka Szpitalna 27
 
Poradnie, Ośrodki i Pracownie
 
Rejestracja Centralna 10
   
Poradnia Zdrowie 53
   
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
50
   
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
12
Poradnia Zdrowia Psychicznego 22
Poradnia Okulistyczna 33
Poradnia Laryngologiczna 37
Poradnia Neurologiczna 39
Poradnia Chirurgiczna 52
   
Pracownia Endoskopii 11
Pracownia USG 13
Pracownia RTG 51
Tomografia Komputerowa
47
Laboratorium Analityczne i Serologiczne 26
Laboratorium Mikrobiologiczne 15
Serologia
48
Administracja i pozostałe jednostki
   
Sekretariat 56
Dyrektor 43
Główna Księgowa 42
Księgowość 45
Kadry 34
Płace 35
Dział Techniczny 31
RUM 29
Kuchnia Szpitalna 30
Kierownik Kuchni Szpitalnej 28
Zamówienia Publiczne 46
 


Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31, (83) 357-24-38, (83) 357 34-25
Sekretariat: Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”