• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start AKTUALNOŚCI
Aktualności

Otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej

Email Drukuj

logo_unijne2„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

          W dniu 29 października b.r. w obecności zaproszonych gości, nastąpiło uroczyste otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
         W pracowni zainstalowany został szesnastorzędowy aparat do tomografii komputerowej. Prace nad adaptacją pomieszczeń i instalacją urządzenia trwały dwa miesiące.
          Zakup tomografu komputerowego oraz przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej zrealizowane zostały w ramach projektu pod nazwą „Podniesienie jakości usług medycznych w SP ZOZ w Łosicach poprzez zakup tomografu komputerowego, modernizację i przystosowanie Jednostki do standardów Unii Europejskiej”.
         Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
         W uroczystości otwarcia uczestniczyli: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ewa Orzełowska - Dyrektor Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Ewa Łagońska - Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Czesław Giziński – Starosta Łosicki, Andrzej Lipka – Wicestarosta Łosicki, Waldemar Matusz - Dyrektor ds. Ekonomicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach, Jacek Kobyliński - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach, Elżbieta Roszczak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach, Grażyna Kasprowicz - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łosicach, Dariusz Borkowski – Komendant Powiatowy Policji w Łosicach,  Sławomir Zaniuk - Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, personel szpitala z Dyrektorem Henrykiem Brodowskim.

 

 

Posiedzenie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Email Drukuj

NFZ_mazowiecki_logo

 

          W dniu 27 października b.r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach odbyło się posiedzenie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
          Dyrektor SPZOZ w Łosicach, Henryk Brodowski przedstawił informację o funkcjonowaniu placówki.
          W trakcie posiedzenia przedstawione zostały informacje Dyrektora MOW NFZ o zabezpieczeniu świadczeń medycznych dla ubezpieczonych na Mazowszu w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz informacje o skargach i wnioskach, jakie wpłynęły do Oddziału od ubezpieczonych w III kwartale br.
         Zastępca dyrektora do spraw medycznych Mirosław Jeleniewski MOW NFZ złożył gratulacje za wygląd i funkcjonowanie placówki dla Dyrektora szpitala, Starosty Łosickiego Czesława Gizińskiego oraz wszystkich osobom, które zaangażowały się w ten proces.

 

Wyróżnienie „Mazowiecka Firma Roku” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Email Drukuj
Mazowiecka Firma Roku 2010      W dniu 23 października b.r. w hotelu Gromada zostały ogłoszone wyniki VIII edycji konkursu Mazowiecka Firma Roku oraz III edycji Mazowiecki Powiat/ Mazowiecka Gmina Roku

     Głównym założeniem konkursu jest promocja tych przedsiębiorstw Warszawy i Mazowsza, które zarządzane w sposób nowoczesny reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom, osiągają dobre wyniki oraz kierują się zasadami etyki w prowadzeniu swojej działalności.

     Organizatorzy przedsięwzięcia: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o. o. przyznali nagrody i wyróżnienia firmom z województwa mazowieckiego.

     Jednym z laureatów konkursu został Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach
któremu w kategorii MEDYCYNA zostało przyznane wyróżnienie Mazowiecka Firma Roku 2010

     Wyróżnienie Mazowiecka Firma Roku 2010 odebrał Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach Henryk Brodowski oraz Starosta Łosicki Czesław Giziński.

 

Prace budowlane - modernizacja Szpitala

Email Drukuj

 

 

viagra cialis no prescription - viagra price

 

Prace montażowe i wdrożeniowe - informatyzacja Szpitala

Email Drukuj

 

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Email Drukuj

logo_unijne2„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”


I.

Nazwa projektu: „Podniesienie jakości usług medycznych w SP ZOZ w Łosicach poprzez zakup tomografu komputerowego, modernizację i przystosowanie Jednostki do standardów Unii Europejskiej”

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach
Kwota wydatków kwalifikowanych           4.441.940,00 zł
EFRR                                                            3.775.649,00 zł
Projekt obejmuje modernizację budynku starej części Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach oraz zakup tomografu komputerowego.

Modernizacja budynku starej części Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łosicach obejmuje roboty rozbiórkowe, budowlane i montażowe, remont sal chorych z wymianą podług drewnianych na wykładziny, wymianę instalacji grzewczej z blaszanej na aluminiową
i zmianę systemu ogrzewania z parowego na wodny, wymianę instalacji elektrycznej, doprowadzenie instalacji tlenowych do sal chorych i gabinetów zabiegowych, wykonanie łącznika wraz z częściową przebudową dachu, wykonanie fundamentów pod windę i jej montaż, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych, zainstalowanie baterii słonecznych.

Ponadto projekt obejmuje zakup i montaż tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej.  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII -Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.1 - Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


II.
Nazwa projektu: „Informatyzacja świadczenia usług i przesyłania danych elektronicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach gwarancją na przyspieszenie e-rozwoju w regionie"

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach
Kwota wydatków kwalifikowanych         600.920,00 zł
EFRR                                                          510.782,00 zł
Projekt obejmuje zakup i wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego, zakup sprzętu komputerowego wraz z serwerem i oprogramowaniem, rozbudowę sieci teleinformatycznej oraz stworzenie interaktywnej strony internetowej placówki.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II - Przyśpieszenie e - rozwoju Mazowsza, Działania 2.2 Rozwój e – usług, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

Prace budowlane - zdjęcia

Prace przy infornatyzacji - zdjęcia

Otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej - zdjęcia

 

Tekst zamieszczony w grudniowym wydaniu Gazety Łosickiej - Nr 12/2010(178)

„Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach”

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej wdrożony został projekt związany z informatyzacją jednostki. Projekt pod nazwą „Informatyzacja świadczenia usług i przesyłania danych elektronicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach gwarancją na przyspieszenie e-rozwoju w regionie" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 600.920,00 zł, wsparcie z EFRR wynosi 510.782,00 zł. Projekt obejmował zakup i wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego, zakup sprzętu komputerowego wraz z serwerem i oprogramowaniem, rozbudowę sieci teleinformatycznej oraz stworzenie interaktywnej strony internetowej placówki.

Kiedy obejmowałem funkcję dyrektora, w szpitalu było zaledwie kilka starych komputerów ze zużytymi drukarkami, nie było sieci teleinformatycznej ani serwera, funkcjonował tylko jeden system informatyczny, który obsługiwał księgowości, kadry oraz płace, czyli tgz. część szarą. Pomimo trudnej sytuacji finansowej szpitala uznałem, iż należy wykorzystać możliwości jakie wówczas dawały programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Stosowny wniosek został złożony w 2008r. Zabezpieczone zostały również środki na wkład własny. Wniosek pomyślnie przeszedł wszystkie etapy oceny, a 29 kwietnia 2010 roku, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu – informuje Henryk Brodowski, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
Szpitalny system informatyczny to składający się z kilku programowych modułów system umożliwiający szybki przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami funkcjonującymi w szpitalu. Jego moduły zostały zainstalowane w izbie przyjęć, przychodni szpitalnej, oddziałach chirurgicznym, chorób wewnętrznych, dziecięcym, rehabilitacji, zakładzie opieki leczniczej, aptece szpitalnej i laboratorium oraz pozostałych komórek funkcjonujących w ramach szpitala.

Wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego nie byłoby możliwe bez budowy sieci teleinformatycznej, zakupu serwera wraz z oprogramowaniem, a także pozostałego sprzętu informatycznego. Zakupiono m.in. 40 stacji roboczych z systemem operacyjnym, 30 laserowych drukarek mono oraz 10 laserowych drukarek kolorowych. Sprzęt trafił na każdy oddział, do każdej poradni czy pracowni, tam gdzie praca bez niego był znacznie utrudniona lub zupełnie niemożliwa. Podczas wdrożenia szpitalnego systemu informatycznego, odbywały się także szkolenia w zakresie jego obsługi. Przeszkolonych zostało 170 osób, głównie z personelu medycznego, ale także pracownicy administracji szpitala. Dzięki pozyskanym środkom powstała również interaktywna strona internetowa szpitala umożliwiająca m.in. zdalną e – rejestrację pacjentów.

Szpitalny system informatyczny to standard, który funkcjonuje w każdym europejskim szpitalu. Pozwala on poprawić funkcjonowanie jednostki oraz usprawnić jej zarządzanie. Korzystają na tym pracownicy szpitala, którym ułatwia pracę oraz jego pacjenci, którzy mogą np. dokonać rejestracji w przychodni szpitalnej bez konieczności wychodzenia z domu. Wraz z zakończeniem wdrażania projektu, standard ten został osiągnięty również w naszym szpitalu – Starosta Łosicki Czesław Giziński.

 

 

Tekst zamieszczony w listopadowym wydaniu Gazety Łosickiej - Nr 11/2010(177)

"Łosicki szpital Mazowiecką Firmą Roku"

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach trwają prace związane z modernizacją budynku starej jego części.
Modernizacja budynku starej części szpitala realizowana jest w ramach projektu pod nazwą „Podniesienie jakości usług medycznych w SP ZOZ w Łosicach poprzez zakup tomografu komputerowego, modernizację i przystosowanie Jednostki do standardów Unii Europejskiej”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 4.441.940,00 zł, a wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3.775.649,00 zł. Pozostała część dofinansowania pochodzi z budżetu Powiatu Łosickiego tj. 600.000,00zł
Prace obejmują roboty rozbiórkowe, budowlane i montażowe, remont sal chorych z wymianą podłóg drewnianych na wykładziny, wymianę instalacji grzewczej i zmianę systemu ogrzewania z parowego na wodny, wymianę instalacji elektrycznej, doprowadzenie instalacji tlenowych do sal chorych
i gabinetów zabiegowych, wykonanie łącznika wraz z częściową przebudową dachu, wykonanie fundamentów pod windę i jej montaż, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych oraz zainstalowanie baterii słonecznych.
Na ukończeniu są roboty budowlane, które obejmują prace na zewnątrz budynku. Obecnie trwają jeszcze prace związane w wykonaniem fundamentów pod windę. Jednocześnie jak informuje nas dyrektor Henryk Brodowski trwają pracę wewnątrz budynku, które przebiegają zgodnie z planem.
- Prace wewnątrz budynku to spore wyzwanie organizacyjne. Musimy zapewnić ciągłość pracy szpitala a jednocześnie umożliwić wykonawcy wykonywanie robót budowlanych zgodnie z planem. Prace odbywają się etapami. Kiedy rozpoczynamy remont kolejnego pomieszczenia, pacjenci są przenoszeni do sal nowej części budynku lub do wyremontowanych pomieszczeń.
- Używanie określenia tgz. „stara cześć szpitala” jest już tylko kwestią kilku najbliższych miesięcy, gdyż po zakończeniu modernizacji, trudno będzie rozpoznać, która część szpitala została wybudowana jako pierwsza – mówi Starosta Łosicki Czesław Giziński.
Prace modernizacyjne w szpitalu zakończą się w marcu 2011 roku. Obok zakupu tomografu komputerowego i otwarcia w dniu 29 października b.r. pracowni tomografii komputerowej, są one największą inwestycją realizowaną obecnie przez szpital.


Najwidoczniej jednak to nie wystarcza – mówi Starosta Czesław Giziński i inspiruje i pomaga, aby Szpital mógł skorzystać ze unijnych środków finansowych i nakłania do składania kolejnych projektów.
Zamiany jakie zachodzą w łosickim szpitalu zostały dostrzeżone także przez organizatorów VIII edycji konkursu Mazowiecka Firma Roku, którzy 23 października b.r. w kategorii medycyna, przyznali wyróżnienie „Mazowiecka Firma Roku 2010” dla łosickiego szpitala.
Głównym założeniem konkursu jest promocja tych przedsiębiorstw Warszawy i Mazowsza, które zarządzane w sposób nowoczesny reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom, osiągają dobre wyniki finansowe oraz kierują się zasadami etyki w prowadzeniu swojej działalności.

 

Tekst zamieszczony w Tygodniki Siedleckim - Nr 18/2011

"Od bankructwa do certyfikatu ISO"

Jeszcze kilka lat temu łosicki SPZOZ był na skraju bankructwa. Nikt nie spodziewał się, że placówka może wyjść na prostą. Obecnie łosicki SPZOZ nie tylko przynosi zyski. Jest nowy oddział rehabilitacyjny, odremontowano starą część szpitala, zakupiono tomograf. Łosicki SPZOZ otrzymał także certyfikat ISO.

W marcu 2008 roku starosta łosicki Czesław Giziński postanowił, iż dyrektorem SPZOZ w Łosicach będzie Henryk Brodowski. Przez niespełna pół roku nowy dyrektor dokonał spłaty wszelkich zobowiązań upadającego szpitala. To nie jedyny sukces H. Brodowskiego w zarządzaniu placówką. Dyrektor łosickiego SPZOZ rozwiązał wiele z najistotniejszych problemów, z jakim borykał się miejscowy szpital. Zatrudnił odpowiednią ilość lekarzy specjalistów. Przy bardzo dobrej współpracy z Zarządem Powiatu Łosickiego oraz Radą Powiatu w ciągu 5 miesięcy pełnienia funkcji dyrektora przeprowadził restrukturyzację i reorganizację SP ZOZ w Łosicach.

Henryk Brodowski nie spoczął na laurach. Postanowił, że łosicki szpital będzie się rozwijał. Pozyskano pieniądze na remont starej części szpitala i zakup nowego tomografu. Opinia o łosickim szpitalu poprawiała się z dnia na dzień. I dlatego Łosicki SPZOZ otrzymał wyróżnienie w VIII edycji konkursu Mazowiecka Firma Roku. Wyróżnienie, które przyznała Kapituła i organizatorzy udało się zdobyć dzięki dobrej opinii, jaką wystawili pacjenci szpitalowi. Dodatkową punktację od jury łosicki SPZOZ otrzymał za dobre zarządzanie firmą.

Szpital ma oddział wewnętrzny z 45 łóżkami, w tym trzyosobową salę intensywnego nadzoru. Poza oddziałem wewnętrznym w szpitalu łosickim jest także oddział rehabilitacji, ZOL oraz oddziały: chirurgiczny i dziecięcy.

Na projekt, którego celem była modernizacja i przystosowanie jednostki do standardów Unii Europejskiej oraz zakup tomografu komputerowego szpital pozyskał 4,5 mln zł. Dzięki tym pieniądzom udało się zaadoptować pomieszczenia pod pracownię tomografii komputerowej, zmodernizować stary budynek szpitala, gdzie zostały m.in. wykonane podjazdy dla niepełnosprawnych i zainstalowane baterie słoneczne.

Działania te mają na celu podniesienie standardów ochrony zdrowia, co wpisuje się zarówno w Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Rozwoju Lokalnego powiatu łosickiego. W wyniku realizacji projektu nastąpiło podniesienie poprawy funkcjonowania szpitala. Dodatkowo zaznaczyć należy, iż posiadanie własnej pracowni tomografii komputerowej umożliwiło przebadanie większej ilości pacjentów, a także skróciło okres oczekiwania na badanie i jego wyniki, co przy chorobach nowotworowych czy układzie krążenia ma niebagatelne znaczenie – stwierdza H. Brodowski.

Realizacja projektu rozpoczęła się już 2009 r. Oprócz remontu starej części szpitala, zakupu tomografu wprowadzono zapisy do lekarzy specjalistów przez internet. Informatyzacja łosickiego SPZOZ kosztowała 700 tys. zł, z czego 85 procent szpital pozyskał z funduszy europejskich.

Kolejnym sukcesem łosickiego SPZOZ jest uzyskanie certyfikat ISO 9001:2008 za wdrożenie systemu jakości. – Przygotowywaliśmy się ponad dziewięć miesięcy. Podczas audytu zewnętrznego sprawdzono, że wszystko u nas działa zgodnie z rozporządzeniami ministra zdrowia i standardami wyznaczonymi dla ochrony zdrowia – mówi H. Brodowski.

Po kontroli zewnętrznej, certyfikat jakości został wręczony 18 marca. Na dzień 7 maja 2011 roku planowana jest uroczystość zakończenia projektu unijnego „Podniesienie jakości usług medycznych w SP ZOZ w Łosicach poprzez zakup tomografu komputerowego, modernizację i przystosowanie jednostki do standardów Unii Europejskiej” i uroczyste wręczenie certyfikatu systemu jakości ISO 9001:2008.

 

Umowa na informatyzację Szpitala podpisana

Email Drukuj

Wdrożenie systemu informatycznego, zakup zestawów komputerowych, stworzenie interaktywnej strony internetowej szpitala w Łosicach będzie możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu. Umowę w tej sprawie podpisał 29.04.2010 r. w Sokołowie Podlaskim Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz dyrektor SP ZOZ Łosice dr Henryk Brodowski. Całkowita wartość projektu to 624 654,00 zł. z czego 530 955,90 zł. to kwota pozyskana z UE.

informatyzacja_umowa

Więcej…
 

Umowa na modernizacje Szpitala i zakup tomografu komputerowego podpisana

Email Drukuj

Modernizacja szpitala w Łosicach i zakup tomografu komputerowego zostaną dofinansowane z Unii Europejskiej. Umowy w tej sprawie podpisali 5 marca br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek Ludwik Rakowski oraz dyrekcja Szpitala w Łosicach. Wartość projektów to blisko 4,5 mln zł, z czego unijne wsparcie wyniesie prawie 3,7 mln zł.

tomograf

 


Strona 5 z 5

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31, (83) 357-24-38, (83) 357 34-25
Sekretariat: Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”