• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start AKTUALNOŚCI
Aktualności

Certyfikat EuroRenoma dla Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej

Email Drukuj

rejestr_logo_22_04_2_b

Certyfikat EuroRenoma dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach może pochwalić się uzyskaniem kolejnego wyróżnienia, jest nim Certyfikat Euro Renoma nadawanym przez Europejski Instytut Renomowanych.

Certyfikat Euro Renoma trafia do tych przedsiębiorstw i instytucji, które szczycą się szczególną solidnością i jakością w realizacji swoich zadań i działają zgodnie z zasadami etyki, transparentności, uczciwości płatniczej i zgodnie z europejskimi standardami.

Uczestnicy programu mogą posługiwać się Certyfikatem Europejskiego Rejestru Renomowanych, czyli najbardziej aktualną informacją o wiarygodności instytucji czy firmy. Jest on na bieżąco, całodobowo aktualizowany, co służy ciągłej weryfikacji jakości i wiarygodności danego podmiotu.

Osiągnięcie wysokiej oceny w badaniach jest dla Instytutu podstawą przyznania Certyfikatu Euro Renoma. W taki właśnie sposób Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach znalazł się w gronie renomowanych.

Dzięki certyfikatowi nasza placówka kolejny raz potwierdza fakt dążenia do zapewnienia pacjentowi profesjonalnej i bezpiecznej opieki medycznej w zakresie kompleksowej diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, pielęgnacji oraz promowania zachowań zdrowotnych.


Eurorenoma_2014

 

Konkurs ofert na stanowisko Koordynatorów oddziałów szpitalnych

Email Drukuj

 

Konkurs ofert na stanowisko Koordynatorów oddziałów szpitalnych

 

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu 

Załacznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załacznik nr. 3

 

 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego

 

Certyfikat Akredytacyjny

Email Drukuj

Certyfikat Akredytacyjny


logo_4W dniu 21 października 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyła się uroczystość wręczenia Naszemu Szpitalowi Certyfikatu Akredytacyjnego.
Certyfikat przyznawany przez Ministra Zdrowia  jest potwierdzeniem spełniania najwyższych w kraju standardów dotyczących bezpieczeństwa i jakości opieki w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostki.
Szpital łosicki po raz pierwszy przystąpił do oceny akredytacyjnej i tym samym spełniając wymogi, które stanowiły poważne wyzwanie dla zarządzających i całej załogi, znalazł się w elitarnej grupie Szpitali Akredytowanych w Polsce.
Certyfikat na ręce Dyrektora SP ZOZ w Łosicach Pana Henryka Brodowskiego wręczył Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Pan Jerzy Hennig.

Akredytacja szpitala polegała na ocenie funkcjonowania jednostki w oparciu o określony zestaw standardów jest to metoda oceny zewnętrznej. Narzędziem oceny akredytacyjnej są standardy w ilości 221 umieszczone w 15 działach mających istotny wpływ na bezpieczeństwo i jakość świadczonej opieki.
Standardy ukierunkowane są na poprawę jakości i bezpieczeństwo opieki nad pacjentem, wszechstronnie obejmują funkcjonowanie szpitala.
Uczestnictwo w Polskim systemie Akredytacji jest dobrowolne.
Przegląd Szpitala pod względem standardów akredytacyjnych dokonany  był przez wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego- Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Wizytatorzy to głównie lekarze i pielęgniarki, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat funkcjonowania służby zdrowia.
Ocena akredytacyjna jest oparta na porównaniu stwierdzonej praktyki postępowania i stanu jednostki z wzorcami jakie stanowią standardy akredytacyjne oraz dokonaniu oceny stopnia ich spełnienia
Uzyskanie minimum 75% możliwej do uzyskania punktacji skutkuje udzieleniem akredytacji na 3 lata. Nasz zakład uzyskał 92%.

tablicaCertyfikat oznacza też, że Minister Zdrowia oraz Rada Akredytacyjna zawierzają szpitalowi że jego funkcjonowanie w okresie ważności certyfikatu będzie nie gorsze niż w trakcie oceny.
Uroczystość uświetnili zaproszeni goście - Biskup Antoni Pacyfik Dydycz, Senator Pan Waldemar Kraska, Poseł Pan Krzysztof Borkowski, Poseł Pani Stanisława Prządka, Poseł Pan Grzegorz Woźniak, Pan Wiesław Mariusz Raboszuk Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pani Janina Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Pan Jerzy Hennig, Pani Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie reprezentująca Wojewodę Mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego, dyrektorzy jednostek służby zdrowia z sąsiednich powiatów, pracownicy SP ZOZ w Łosicach, przedstawiciele farmacji, księża, przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy jednostek oraz przedstawiciele Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z terenu powiatu łosickiego.

 

akredytacja_2013

 

 

 

Światowy Dzień Chorego w Samodzielnym Publicznym Zakłądzie Opieki Zdrowotnej

Email Drukuj

 

Światowy Dzień Chorego w Samodzielnym Publicznym Zakłądzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach

 

       Dnia 11 lutego 2013r. w Szpitalu Powiatowym w Łosicach obchodzono uroczyście Światowy Dzień Chorego. Uroczystość uświetnił swoim przybyciem Ksiądz Biskup Antoni Dydycz odprawił Mszę Świętą w intencji chorych i cierpiących przebywających w naszym szpitalu. Po Mszy Świętej biskup zwiedził szpital, oraz spotkał się chorymi, którym stan zdrowia nie pozwolił na uczestnictwo we Mszy Świętej.

 


 

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w Pracowniach RTG, Tomografii Komputerowej, Mammografii dla lekarzy oraz techników RTG

Email Drukuj

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w Pracowni RTG, Tomografii Komputerowej oraz Mammografii dla lekarzy oraz techników RTG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach

 

Ogłoszenie oraz Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Załącznik nr. 4

 
 

Mazowiecka Firma Dziesięciolecia

Email Drukuj

 

WIELKA GALA „POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2012”mazowiecka_firma17 listopada br. w warszawskim Hotelu Gromada odbyła się Wielka Gala POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, podczas której wręczone zostały nagrody w konkursach organizowanych przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.

Uroczystość z udziałem przeszło 600 gości, prowadzona przez Krzysztofa Ibisza oraz Joannę Jabłczyńską, zgromadziła przedstawicieli zwycięskich podmiotów oraz przedstawicieli instytucji branżowych, świata polityki i biznesu. Zgromadzonych gości powitali gospodarze wieczoru – Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług Pan Robert Składowski oraz w imieniu Prezydenta Pracodawców RP Pana Andrzeja Malinowskiego – Wiceprezydent Pracodawców RP, Pan Robert Kusiak.

Wręczono nagrody Laureatom X Jubileuszowej edycji konkursu „Mazowiecka Firma Roku”, V edycji konkursu „Mazowiecka Gmina/Mazowiecki Powiat Roku”, VI edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”, VII edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości”, oraz VI edycji konkursu „Perły Medycyny”.

Połączenie tych przedsięwzięć jest szczególne, wskazuje bowiem na szereg cech łączących naszych Laureatów, reprezentujących jednakże różne branże. Bez wątpienia Laureaci to podmioty, które nadają ton rozwoju nie tylko polskiej przedsiębiorczości, ale również polskiej gospodarce.

Konkursy mają charakter cykliczny i jak co roku adresowane są do wszystkich firm i przedsiębiorców z sektora budownictwa, do samorządów, zakładów opieki medycznej i firm działających na rynku medycznym oraz innych przedsiębiorstw, niezależnie od charakteru własności zakładu pracy, jego wielkości czy liczby zatrudnionych pracowników.

Nagrody w konkursach to prestiżowe tytuły. Doceniane przez Kapitułę produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania, przodują w dziedzinie biznesu. Działania promocyjne pomogą liderom w jeszcze lepszym rozwoju poprzez budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, zmierzający do podniesienia ich konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych.

Wierzymy, że udział w tych niezwykle prestiżowych przedsięwzięciach okaże się sukcesem będącym uwieńczeniem ciężkiej pracy Laureatów.
Stałym punktem uroczystości jest aukcja charytatywna, z której dochód przeznaczony jest na wsparcie stowarzyszenia „Budzimy Nadzieję” z Drzewicy, działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.

Działania promocyjne Uczestników poszczególnych konkursów wspierane są wydaniem publikacji "Almanach Polskiej Przedsiębiorczości”, która prezentuje Laureatów Konkursów, a rozpowszechniana będzie wśród administracji rządowej i samorządowej, największych firm w Polsce, na targach oraz wśród firm nominowanych i ich kluczowych klientów.

 

 

mazowiecka_firma_dziesiciolecia

 

 

 

Rrzetelni w ochronie zdrowia

Email Drukuj
logo_rzetelni_w_ochronie


certyfikat_rzetelni_w_ochronie_zdrowia

 

Konkurs ofert na świadzcenie usług medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Email Drukuj

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

 


Ogłoszenie

 

Szczegółowe warunki konkursu

 

Zmiana ogłoszenia konkursu na świadczenie usług medycznych

 

Wyróżnienie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Email Drukuj

 

Wyróżnienie w kategorii

SZPITALE WIELOSPACJALISTYCZNE - PONIŻEJ 400 ŁÓŻEK

dla

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ŁOSICACH

 

Wyrnienie_SP_ZOZ_osice

Zdjęcia z wręczenia wyróżnienia na Wielkiej Gali "Polska Przedsiębiorczość 2011"

 

Od bankructwa do certyfikatu ISO

Email Drukuj

logo_unijne2„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

Tekst opublikowany w Tygodniku Siedleckim 18/2011

od_bankructwa_do_ISO

 


Strona 4 z 5

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31, (83) 357-24-38, (83) 357 34-25
Sekretariat: Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”