Zaproszenie do współpracy

czwartek, 20 sierpnia 2015 09:31
Drukuj

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach zaprasza wszystkie zainteresowane firmy do współpracy w zakresie przygotowania niezbędnej okumentacji aplikacyjnej do pozyskania dofinansowania w ramach konkursu: Oś priorytetowa II, Wzrost e-potencjału Mazowsza, działania 2.1 ,,E-usługi” Poddziałania 2.1.1 ,,E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zaproszenie