Konkurs ofert na świadzcenie usług medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

piątek, 12 grudnia 2014 14:01
Drukuj

 

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

 

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenia oferenta

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Załacznik nr 4 - Oświadczenie o zatrudnieniu

Zalącznik nr 5 - Oświadczenie oferenta w przypadku wycofania oferty

 

 

Protokół z otwarcia ofert  na świadczenia udzielane przez pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, techników masażystów, opiekónów medycznych.

 

Protokol z otwarcia ofert na świadczenia lekarskie.